Pełnomocnictwo

  1. dane osobowe mocodawcy,
  2. dane osobowe pełnomocnika,
  3. zakres pełnomocnictwa (jakich czynności może dokonywać pełnomocnik i na jakich warunkach),
  4. w przypadku pełnomocnictwa szczególnego, np. do sprzedaży nieruchomości bądź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, opis przedmiotu sprzedaży (nr działki, adres, nr księgi wieczystej, powierzchnia itp.).
<a style="text-decoration: underline;" href="https://siekanska.pl/wp-content/uploads/2017/04/dokumenty-PELNOMOCNICTWO_A5.pdf_e4r_.pdf"><img src="https://siekanska.pl/wp-content/uploads/2017/04/6.png"> </br>Pobierz dokumenty do pełnomcnictwa</a>