Przyjęcie/odrzucenie spadku:

  1. dane osobowe osoby przyjmującej / odrzucającej spadek,
  2. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
  3. informacje dotyczące kręgu spadkobierców ustawowych lub testamentowych oraz ich adresy zamieszkania,
  4. opcjonalnie nr sygnatury sprawy spadkowej (jeżeli toczy się postępowanie).
<a style="text-decoration: underline;" href="https://siekanska.pl/wp-content/uploads/2017/04/dokumenty-SPADEK_A5.pdf_smj_.pdf"><img src="https://siekanska.pl/wp-content/uploads/2017/04/6.png"> </br>Pobierz dokumenty do przyjęcia/odrzucenia spadku</a>