Baner książki

Umowy majątkowe małżeńskie (np. rozdzielność majątkowa, rozdzielność
z wyrównaniem dorobków, rozszerzenie wspólności, umowa przedmałżeńska):

  1. dane osobowe małżonków / osób zamierzających zawrzeć związek małżeński,
  2. jeżeli umowa jest zawierana w trakcie trwania małżeństwa – odpis skrócony aktu małżeństwa,
  3. jeżeli umowa dotyczy rozszerzenia wspólności majątkowej na przedmioty należące do majątku osobistego jednego z małżonków, dodatkowo odpowiednie dokumenty dotyczące tegoż przedmiotu (np. odpis z księgi wieczystej, podstawa nabycia i in.).
<a style="text-decoration: underline;" href="https://siekanska.pl/wp-content/uploads/2017/04/dokumenty-UMM_A5.pdf_j04_.pdf"><img src="https://siekanska.pl/wp-content/uploads/2017/04/6.png"> </br>Pobierz dokumenty do umów majątkowych małżeńskich</a>